Kontrastmarkering och Halkskydd

XXXXXXXXXX

Kontrastmarkering och halktejp


Våra efterlysande stripes eller tejper är av högsta kvalité. Det är med säkerhet vi jobbar och här får vi inte vika på att använda produkter som kanske inte fungerar i en nödsituation.

Dessa produkter är till för att skapa markeringar som syns i mörkret om strömmen bryts eller om en brand har uppstått.

Samt halktejp och kontrastmarketingar till golv och fönsterglas samt dörrar.

Kontrastmarkering

Golv

Fönster & Dörrar

Halkskydd

Vi är en certifierad e-handel som alltid erbjuder en personlig service till våra kunder